top of page

Hidrolik Valf

Hidrolik valfler, bir hidrolik devre içindeki hidrolik akışkan akışını manipüle etmek için kullanılır ve mekanik veya elektronik olarak etkinleştirilir.

Yön Kontrol Vanaları, hidrolik sistemlerde en sık kullanılan vanalardır. Kontrol valfleri, hidrolik sıvı akışını pompadan aktüatörlere veya hidrolik devrenin diğer bölümlerine yönlendirir. Kontrol valfleri bir yay ile nötr durumuna geri döner veya her konumda bir tutma mekanizması ile tutulur.

Bu hidrolik valfler genellikle bir hidrolik motorun veya silindirin yönünü kontrol etmek için kullanılır; bir devrede başka fonksiyonlar da yapabilirler.

GÖREVLERİ:

  • Hidrolik valfler, sıvı ortamı hidrolik sisteme göre yönlendirir.

  • Uluslararası Standartlara göre değişken boyutlarda gelirler.

  • Belirli bir hidrolik sistemde, hidrolik valfler farklı işlevler yerine getirir ve sistemin iyi çalışmasını sağlar.

  • Hidrolik valflerin üç temel modeli basınç kontrolü, akış kontrolü ve yön kontrolü hidrolik valfleridir.

  • Hepsinin hidrolik sistemde belirli bir işlevi vardır ve isimleri açıklayıcıdır. Bu üç tip valf işletme ve performansta pürüzsüzdür ve tüm sistemde çalışır.

hidrolik, hidrolik valf tamir bakım
hidrolik, hidrolik valf tamir bakım
hidrolik, hidrolik valf tamir bakım
bottom of page